Foto Hugin i Vänern 1992 - Fotograf Rolf Karlsson

Medlemsansökan

Andvänd i första han den digitala versionen, om detta inte fungerar ladda ner PDF-filen och fyll i den och skicka den till adressen som står i PDF:en.

Medlemsavgiften är förnärvarande 200:- per kalenderår (1/1 - 31/12).

 

Medlemsansökan digital version som öppnas i nytt fönster.