Foto Hugin i Vänern 1992 - Fotograf Rolf Karlsson

Modes grundstötning 1980-10-05

Som en del av träningen att gå i militärleder nattetid, befanns sig Mode och två andra fartyg ur 5e patrullbåtsdivisionen på övning i närheten av Stora Oset i Göteborgs skärgård. Man gick i ganska hög fart på led, och skulle enligt sjökorten gå i mörker med radarhjälp förbi ett par grund. Vid tillfället regnade det, och därför användes en funktion på radarn som hette Sea clutter suppression (Sjöreflexdämpning). Rent tekniskt sett minskade man känsligheten för att slippa att det visades så mycket detaljer i radarbilden att radarbilden blev ”plottrig”. Denna funktion var bra, men om man drog ner känsligheten för mycket, försvann viktig information. I just detta fall försvann en grynna, och Modes position förväxlades troligtvis, och Mode befann sig inte riktigt där befälen trodde. Därför gick Mode upp på grundet och fastnade. Genom ett rådigt ingripande av en signalman hann man, enligt uppgift, att avstyra att nästa fartyg i divisionen delade Mode öde, och ingen annan ombord skadade sig allvarligt. Mode däremot gick så kraftigt på grundet att skrovet fick flera läckor, hydrofondomen, motorbädden, propelleraxlar och andra skrovdetaljer förstördes. Dessutom skadades elförsörjningen, så nödgeneratorn på däck fick startas. Med hjälp av denna kunde länspumpning startas.

När vädret blev bättre kunde man via helikopter fira ner mer bränsle till nödgeneratorn, och delar av besättningen kunde evakueras. Efter en inspektion kunde fastställas att Mode måste lyftas av grundet, och inte var sjövärdig längre. Man monterade av master och annat, och lyfte sedan Mode av grundet till en pråm, för (initialt) färd tillbaka till Nya Varvet. Efter några dagar ytterligare avrustades Mode, och var borta nästan 1½ år, då ny köl och motorbäddar tillverkades. Mode var åter rustad först i början av 1982. Hennes gångtid var därför mindre än andra fartyg levererade samma tid, och under denna tid på olika varv kunde modiferingar av styrsytem och annat implementeras.

 

pdf iconPatrullbåtar på grund - 1980

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17