Foto Hugin i Vänern 1992 - Fotograf Rolf Karlsson

Föreningen HMS Hugins Vänner - (ideell förening)

Föreningens ändamål:

”Föreningens har till ändamål att samla patrullbåtsgastar, yt-attackare och andra intresserade av marina fartyg
och att aktivt vara en stödförening för patrullbåten HMS Hugin vid GMC.
Föreningen ska verka för att HMS Hugin ska vara öppen för allmänheten i samband med guidade visningar.
På sikt ska även föreningen verka för att fartyget ska kunna driftsättas och framföras i närområdet.
Föreningen ska också verka för att bevara traditioner från tiden då HMS Hugin var i aktiv tjänst samt
också att samla och sprida kunskap om denna typ av fartyg. Föreningen skall bedriva klubbverksamhet och anordna samkväm.”

HMS Hugins Vänner är en del av Veteranflottiljen.